web creation software

EKSPRESFAKTORING.PL

Faktoring to pieniądze za Twoje faktury!
Szybkie i płynne finansowanie działalności.


Faktoring jest to finansowanie nieprzeterminowanych faktur
przez Faktora (np. Bank) na rzecz Klienta (Faktoranta)

EKSPRES FAKTORING

to pieniądze w ekspresowym tempie

przesyłasz zdjęcie lub skan faktury przez telefon lub tablet!
i
otrzymujesz je maksymalnie w 24h!

Taka wygoda.

OBROTY FIRM

zrzeszonych w Polskim Związku Faktorów
po II kwartale 2017 w latach 2012-2017 (w mld zł)

Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise

Posiadasz faktury za które ktoś ma zapłacić?
Posiadasz faktury za które Ty masz zapłacić?

Sprzedaj je Faktorowi!

Usługa faktoringu dedykowana jest firmom, które:

* przynajmniej częściowo rozliczają się bezgotówkowo
* prowadzą sprzedaż z odroczonym terminem płatności 
* współpracują ze stałą grupą odbiorców
* poszukują alternatywnych źródeł finansowania
* chcą kontrolować swoją płynność finansową

Posiadamy ofertę dla:

* start up'ów (6m-cy) - do 100% wypłaty za fakturę  
   brutto- wyróżnik na rynku!   
* firm rozliczających się z kontrahentami w walutach: PLN i        EUR
* firm, których Odbiorcy posiadają tendencję do długiego    
   zwlekania z płatnością za faktury. Masz dodatkowy czas na    spłatę zobowiązania - nawet do 150 dni! od daty    
   wystawienia faktury.

POZNAJ KORZYŚCI

  1. WZROST PŁYNNOŚCI - zapewniasz firmie płynność finansową. Nie musisz czekać na zapłatę za faktury od swoich kontrahentów. Masz dodatkowy czas na spłatę zobowiązania - nawet do 150 dni od daty wystawienia faktury. 
  2. WZROST KONKURENCYJNOŚCI - dzięki faktoringowi, możesz wystawiać faktury z odroczonym terminem płatności - pieniądze od Faktora i tak otrzymasz w krótkim czasie po wystawieniu dokumentu. Możesz także zaproponować swoim Odbiorcom rabat jeżeli zapłacą za towar w krótszym terminie niż płacili dotyczas - uzależnienie marży od długości udzielanego kredytu kupieckiego.
  3. ROZWÓJ FIRMY - czasami bywa tak, że firma czeka na wpływ wierzytelności od swojego dłużnika 30 albo więcej dni i nie monitoruje jego sytuacji ani nie jest w stanie określić jego intencji, także oczekiwanie zapłatę za fakturę może się przedłużyć o kolejne 60 dni a to razem daje 90 dni! W tym czasie poprzez taki zator płatniczy może skutecznie zahamować rozwój firmy. Korzystając z faktoringu, otrzymujesz środki przed terminem płatności wynikającym z faktur, dzięki czemu bez zbędnej zwłoki możesz podjąć działania związane z rozwojem przedsiębiorstwa, np. zakupić nowegy sprzęt, uruchomić nową linię produkcyjną czy poszerzyć zakres działalności.  
  4. OGRACZNIENIE RYZYKA - dzięki weryfikacji sytuacji finansowej Odbiorców.
  5. FAKTOR TO MOCNY PARTNER - partner doświadczony, który podejmuje działania miękkie wobec Twoich kontrahenów ucząc ich terminowego regulowania płatności. Dzięki temu ograniczysz także koszty administracyjne.
  6. CICHA CESJA - możliwość faktoringu cichego (bez informowania Odbiorcy o faktoringu). 
  7. POZYTYWNY WPŁYW NA WSKAŹNIKI FINANSOWE - * faktoring nie zwiększa limitu zadłużenia i nie wpływa na zdolność kredytową Twojej firmy, *nie jest widoczny w BIK tak jak kredyt.
  8. FINANSOWANIE SPRZEDAŻY I ZAKUPÓW - oprócz tradycyjnego faktoringu wierzytelnościowego możesz przedstawiać Faktorowi faktury zakupu, za które on zapłaci - tzw. faktoring dłużny/odwrotny.

POZNAJ MOŻLIWOŚCI

Strona ekspersfaktoring.pl dedykowana jest
trzem rozwiązaniom

Tabela nr 1

Faktoring w limicie oraz w abonamencie

KRYTERIUMPŁYNNOŚĆPŁYNNOŚĆ LIGHTPŁYNNOŚĆ ABONAMENT
Okres prowadzenia
działalności gosp.
36 miesięcy0 miesięcy
Start up
36 miesięcy
Limitod 10.000 zł
do 300.000 zł
od 10.000 zł
do 300.000 zł
od 10.000 zł
do 200.000 zł
(możliwość w EUR)
Dopuszczalne terminy
płatności
5-90 dni5-90 dni5-90 dni
Cesja pojedyncza: Klient
zgłasza tylko te faktury
które chce finansować
taktaktak
Cesja cichataktaktak
Dodatkowy okres
finansowania
do 60 dnido 60 dnido 60 dni
Wartość wypłatydo 100% brutto!do 100% brutto!zaliczka 80% brutto!
Rodzaj faktoringuwierzytelnościowy
i dłużny
wierzytelnościowywierzytelnościowy
i dłużny
Czas trwania umowybezterminowa
po 6 m. rozwiązanie
umowy bezkosztowe
bezterminowa
po 6 m. rozwiązanie
umowy bezkosztowe
12 miesięcy
OPŁATY:
www i aplikacja mobilna9,99 pln netto9,99 pln nettov9,99 pln netto
Opłata administracyjna0,4%/m-c od kwoty limitu
Przykład: limit: 10.000 pln-
-opłata 40 pln netto
0,4%/m-c od kwoty limitu
Przykład: limit: 10.000 pln-
-opłata 40 pln netto
brak
AbonamentbrakbrakPLN-1,49% od kwoty limitu
EUR-1,69% od kwoty limitu
Finansowanie faktur
w terminie płatności
0,06%/dziennie
od momentu płatności do
końca terminu faktury
0,06%/dziennie
od momentu płatności do
końca terminu faktury
0%
Finansowanie faktur
w Dodatkowym Okresie
Finansowania 1 
(1-30 dni po terminie)
2,49% od kwoty
pozostającej do spłaty
za fakturę
2,49% od kwoty
pozostającej do spłaty
za fakturę
0%
Finansowanie faktur
w Dodatkowym Okresie
Finansowania 2 
(1-30 dni po terminie)
3% od kwoty
pozostającej do spłaty
za fakturę
3% od kwoty
pozostającej do spłaty
za fakturę
2,49% od kwoty
pozostającej do spłaty

Jeżeli jesteś zainteresowany ofertą,
zadzwoń 501 363 605
lub napisz do nas
kontakt@ekspresfaktoring.pl

Mobirise

Tomasz Hołówko
Ekspert ds produktów biznesowych

Ur. 7 stycznia 1981 r. w Głogowie. mgr ekonomii, autor pracy naukowej pt. Faktoring jako instrument finansowy wykorzystywany w transakcjach eksportowych na przykładzie KGHM Polska Miedź S.A.

Numer wpisu do rejestru pośredników kredytowych Komisji Nadzoru Finansowego - RPK000836 www.knf.gov.pl 

DOŚWIADCZENIE

* Rok 2017-Ekspert ds finansowych produktów biznesowych Notus  
   Finanse S.A.
* 2010-obecnie-Przedsiębiorca B2B, B2C
* 2013-2015 Starszy Koordynator ds Usług/Service Management
   IBM Global Service Delivery Centre Sp. z o.o.
* 2008-2011 Specjalista ds funduszy unijnych (Zespół ds
   Finansowo-Księgowy oraz Zespół ds Informatyzacji w instytucji
   centralnej Władza Wdrażająca Programy Europejskie w Warszawie,      obecnie pod nazwą Centrum Projektów Polska Cyfrowa ). 
* 2006-2007 Stażysta w Departamencie Sprzedaży Biura Zarządu
   KGHM Polska Miedź S.A.

EDUKACJA

* Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Studia magisterskie,
   kierunek Stosunki Międzynarodowe, specjalizacja Handel
   Zagraniczny, studia stacjonarne.
* Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Studia Podyplomowe,
   Informatyczne systemy w zarządzaniu przedsiębiorstwem –
   strategia, projektowanie, wdrażanie.
* Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Studia Podyplomowe,
   Zamówienia Publiczne.

Moran
Tomasz Hołówko
NIP: 693 209 26 24

Nie zwlekaj z kontaktem

Gotowi na oferty i współpracę

Telefon: 501 363 605 
Email: biuro@fundusze.org


Moran Tomasz Hołówko, NIP: 693 209 26 24
Ekspert Notus Finanse S.A. Warszawa, ul. Marszałkowska 76, I piętro

Nota prawna:
Powyższe informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. i ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny. Szczegółowe informacje, w tym warunki i opłaty związane z kredytowaniem są określone przez banki, spółki leasingowe oraz dealerów. Ostateczna decyzja i warunki kredytowania uzależnione są od indywidualnej oceny Klienta, w tym jego wiarygodności i zdolności kredytowej.
Teksty publikowane na stronie www.flexleasing.pl stanowią wyraz osobistych poglądów autora i nie są 'rekomendacją' w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Teksty nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w rozporządzenia.